Rămâi conectat

Administrație

Creștere cu până la 500% a IMPOZITULUI pentru terenurile și clădirile neîngrijite din Municipiul Aiud

Publicat

în

Primăria Aiud anunță că se află în dezbatere publică proiectul de hotărâre care prevede creșterea impozitului cu până la 500% pentru terenurile și clădirile neîngrijite din Municipiu.

Criteriile de încadrare a unor clădiri/terenuri în categoria de „clădiri/terenuri neîngrijite” situate în intravilanul Municipiului Aiud sunt următoarele:

a) clădiri neîngrijite (pct. 168 – Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 – privind Codul fiscal, aprobate prin HGR nr. 1/2016) reprezintă clădirile aflate în stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, faţade nereparate/necurăţate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situaţii de asemenea natură;

a^1) clădiri cu risc iminent asupra siguranței cetățenilor;

b) terenuri neîngrijite reprezintă terenurile în stare de paragină, acoperite de buruieni, părăsite/abandonate, insalubre, neefectuarea curățeniei în curți

c) fac excepţie de la majorarea impozitului pentru clădirile neîngrijite proprietarii care deţin autorizaţie de construire/desfiinţare valabilă, în vederea construirii/renovării/ demolării/amenajării şi au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la autoritatea publică locală începerea lucrărilor;

În urma unei proceduri, pentru astfel de clădiri/terenuri impozitul poate fi majorat cu până la 500%.

Cei interesaţi pot prezenta în scris în perioada 22.06.2021 – 02.07.2021, propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, de luni până joi între orele 08.00 – 16.00 și vineri între orele 8.00 – 14.00 la registratura Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr.1, prin fax la nr. 0258/861280 sau prin e-mail la adresa trdeciz@aiud.ro.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cetățenilor împreună cu proiectul de act administrativ va fi supus spre aprobare autorității deliberative, cu respectarea termenului prevăzut de art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 ( 30 de zile lucrătoare ), în cadrul şedinţei Consiliului Local Aiud din luna august 2021.

Administrație

Municipiul Aiud, singurul din județ care nu reușește să adune din venituri proprii destui bani la bugetul local

Publicat

în

Că situația economică a municipiului Aiud nu este una roz nu mai este o noutate pentru nimeni. Speranțele se pun acum în terminarea lotului 2 al autostrăzii Sebeș – Turda care să devină un factor de atracție, un argument pentru atragerea investitorilor.

Sigur că nu acesta este singurul motiv pentru care o firmă alege unde să investească, dar atârnă greu. Mai trebuie să ai oameni care să dorească să muncească și care să aibă calificare ori măcar dorința de a se califica, mai trebuie să ai condiții bune de locuire, de petrecere a timpului liber, o administrație dornică să creeze avantaje, atât cât poate pentru investitori…

La Aiud există astea, dovadă că la sfârșitul săptămânii trecute o firmă a „testat piața forței de muncă” aiudene ca parte a activităților depuse pentru luarea decizie de investire sau nu. Sperăm că vor mai veni și alții, depinde și de aiudeni chestia asta, cum am arătat, care să ajute administrația din Aiud să beneficieze de un buget mai consistent și care să se vadă în creșterea confortului urban.

Deocamdată, municipiul Aiud este singurul dintre cele patru municipii ale județului Alba care nu reușește să strângă din venituri proprii plafonul minim al bugetului local, având nevoie de alocare suplimentară din impozitul pe venit, prin acea celebră formulă de echilibrare a bugetelor locale. Toate datele la care voi face referire sunt pentru primele cinci luni ale anilor 2019, 2020, 2021. Astfel în 2019, municipiul Aiud și-a realizat plafonul minim din veniturile proprii, în anul 2020 a primit 934.720 de lei, iar anul acesta 1.104.248 lei. Celelalte trei municipii Alba Iulia, Blaj și Sebeș nu au primit nimic pe perioada respectivă în niciunl dintre cei trei ani.

Pentru că am amintit toate cele 4 municipii care sunt motoarele economiei județului, merită să vedem cum a evoluat bugetul local pentru fiecare în pandemie. Astfel:

• municipiul Alba Iulia încasa la bugetul local în primele cinci luni ale anului 2019 (prepandemic) din impozitul pe venit 33.249.888 de lei, iar în aceeași perioadă a anului 2021 – 51.777.563 lei, adică o diferență pozitivă de 155,72%,

• municipiul Aiud avea în primele cinci luni ale lui 2019 – 4.643.806 lei, iar în primele cinci luni 2021 – 8.749.204 lei, o creștere de 188,4% dar cu mențiunea că primise peste un milion de lei suplimentar cum am amintit mai sus;

• municipiul Blaj încasa în primele cinci luni 2019 – 7.637.742 lei, iar în primele cinci luni 2021 – 11.177.796 lei, o creștere de 146,34%,

• municipiul Sebeș încasa la bugetul local în primele cinci luni ale lui 2019 din impozitul pe venit 10.287.473 lei, iar în primele cinci luni din 2021 – 16.990.944 lei.

Vedem că bugetele locale au crescut și nu cu puțin. Ce fac primăpriile cu acești bani? Păi administrează localitatea, unii mai bine, alții mai rău. La Alba Iulia, de exemplu, deși stă administrația pe un purcoi de bani față de 2019, confortul urban a scăzut. De la scoaterea unor curse ale transportului în comun, la mărirea intervalului dintre cele rămase, de fac bieții oameni saună și nici nu se poate păstra regula distanțării (iar numărul infectărilor a început să crească), trecând prin spațiile verzi neîngrijite ori neridicarea gunoiului și nespălarea străzilor, dezinsecție lipsă, șantiere de investiții mai pe sponci… lista poate continua, nu știm pe ce se duc banii în plus la bugetul local!

Citește mai mult

Administrație

Crucea Roșie Română a încheiat un parteneriat cu Municipiul Aiud valabil până în 2025

Publicat

în

În anul 2016 au fost puse bazele parteneriatului strategic dintre Municipiul Aiud și Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Alba.

Datorită acestui parteneriat Crucea Roșie a venit mereu în sprijinul comunității aiudene atunci când a fost nevoie, fie că vorbim despre ajutoare de urgență acordate persoanelor afectate de inundații, de corturi de prim ajutor amplasate în Aiud, de buna organizare a campaniei de vaccinare sau de acțiuni de interes social și umanitar.

Pe lângă acțiunile menționate anterior, Crucea Roșie va mai organiza:

– Cursuri de specializare/perfecționare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;
– Cursuri de prim ajutor pentru cel puțin 200 de persoane pe an;
– Asistență medicală la evenimente locale (culturale, sportive, etc.);
– Derularea programului „Banca de alimente”, respectiv distribuirea a cel puțin 50 de pachete/an;
– Asigurarea ajutoarelor de primă necesitate pentru victimele incendiilor și dezastrelor naturale: corturi, saci de dormit, pături, saltele, paturi, veselă, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse igienico-sanitare, alimente, etc;
– Asigurarea unui număr de 10 voluntari pregătiți pentru intervenția în caz de dezastre;
– Acțiuni de educație pentru sănătate.

Prelungirea acordului de parteneriat va fi supus dezbaterii și votului consilierilor locali în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Aiud din data de 22 iulie 2021.

Citește mai mult

Administrație

Joi, 22 iulie 2021, ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Aiud. Vezi proiectul ordinii de zi

Publicat

în

Joi, 22 iulie 2021, începând cu ora 14:00, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud, ce se va desfășura în sistem la distanță, prin mijloace electronice – aplicația Zoom Cloud Meetings, fără prezența fizică a consilierilor locali în sala de ședință, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Spitalului Municipal Aiud cumulat la 30.06.2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și IV ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Centrului Multicultural ”Liviu Rebreanu” – Direcție de Cultură Aiud cumulat la 30.06.2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și II ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud cumulat la 30.06.2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare cumulate la 30.06.2021 pentru Municipiul Aiud. Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, II, III, IV, V și VI ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Spitalului Municipal Aiud pentru anul 2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și IV ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud pentru anul 2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I , II, III, IV, V, VI ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Aiud, aprobat prin HCL nr. 199 din 17 decembrie 2020, în concordanță cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 25/2021, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 846/24.06.2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, II, III, IV, V, VI ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat administrativ în Aiud, str. Spitalului, nr.2, jud. Alba, identificat în CF nr.85159 Aiud, aflat în patrimoniul public al Municipiului Aiud în favoarea Spitalului Municipal Aiud (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. și ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

10. Proiect de hotărâre privind retragerea autorizației taxi nr. 032/05.07.2020 de la DÎRLEA LUCIAN ALIN P.F.A. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și III ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

11. Proiect de hotărâre privind retragerea autorizației de transport nr. 067/22.01.2020 și autorizației taxi nr. 004/07.05.2020 de la IGNAT VIOREL DAN P.F.A. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și III ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

12. Proiect de hotărâre privind însușirea “Raportului de evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan, cu suprafața de 13 mp, situat în Aiud, str. Transilvaniei, nr. FN, înscris în CF nr. 92389 Aiud, nr. cad./nr. top. 92389 și vânzarea acestuia către d-l Sabău Marcel Marius, concesionarul terenului și proprietarul construcției edificate pe acesta. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

13. Proiect de hotărâre privind stadiul înscrierii datelor în Registrul agricol și aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol și remedierea deficiențelor (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și III ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat – Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării fondurilor nerambursabile alocate din bugetul local al Municipiului Aiud, pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, II, III, IV, V și VI ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local al municipiului Aiud a unui „Consilier responsabil cu afacerile UE”. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și VI ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 311/23.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază, începând cu data de 01.01.2020 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local subordonat Consiliului Local Aiud. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, II, III, IV, V, VI ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentație tehnice si a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul de investiții „Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud”. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr.I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

19. Proiect de hotărâre privind corectarea Anexelor nr. 1 – 3 din HCL nr. 112 din 20 mai 2021, prin care se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud – Direcție Municipală de Cultură. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și II ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Aiud și Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Alba. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, II și IV ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

21. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de identificare, parcelare, radierea și înscrierea unor mențiuni și intabulare în cartea funciară, în domeniul privat al Municipiului Aiud a imobilului, teren, situat în Aiud, str. Ștefan cel Mare, nr. FN, jud. Alba. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

22. Nota de constatare întocmită la data de 01.07.2021 cu ocazia efectuării activității de verificare și îndrumare a activității autorităților administrației publice locale ale municipiului Aiud, de către consilier juridic Albu Mihaela Maria, la sediul Primăriei municipiului Aiud, comunicată prin Adresa Instituției Prefectului – Județul Alba nr. 9262/1/G/SJ/II C 1/G/SJ/2021 din 05.07.2021, înregistrată la Registratura Municipiului Aiud sub. nr. 20720/09.07.2021.

23. Raport nr. 19951/02.07.2021 privind soluționarea petițiilor pe semestrul I al anului 2021

24. Raport nr. 20761 din 12.07.2021 privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în semestrul I al anului 2021

25. Raport nr. 20757 din 12.07.2021 privind activitatea asistenţilor personali în semestrul I 2021

26. Raport de activitate pentru anul 2020 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România – Filiala Alba înregistrat la Registratura generală a Primăriei Municipiului Aiud sub. nr. 20322 din 07.07.2021.

Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Politică

Știrea ta

Societate

Sport

Economie

Din Județ

Articole Similare

aiudinfo, stiri aiud, informatii aiud