aiudinfo, stiri aiud, informatii aiud

Acasă » Administrație » Miercuri, 27 martie 2013, ședință a Consiliului Local Aiud. Vezi ordinea de zi

Miercuri, 27 martie 2013, ședință a Consiliului Local Aiud. Vezi ordinea de zi

Publicat în 26.03.2013 la ora 10:50

Miercuri, 27 martie, consilierii locali din Aiud se întâlnesc pentru a vota cele 21 de proiecte de hotărâre ce sunt trecute pe ordinea de zi. Se va stabili bugetului general al municipiului Aiud pe anul 2013, acordarea titlului de cetăţean de onoare postmortem domnului Marcu Nicolae,  sau amenajare zonă de agrement şi pescuit sportiv”, situat administrativ în Aiud –„ Sub Genesis”.

Consiliul Local al Municipiului Aiud se convoacă în şedinţa ordinară în data de  27 martie 2013, ora 14,00 în Sala Ion. I.C.Brătianu a Primăriei  Municipiului Aiud.

Vezi mai jos ordinea de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii ale Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local pe anul 2013.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a   listei de investiţii pe anul 2013 ale Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2013 ale Spitalului Municipal Aiud.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Aiud pe anul 2013.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru funcţionarea Pieţei Agroalimentare Dr. Constantin Hagea.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii a aparatului de specialitate a primarului municipiului Aiud.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare postmortem domnului Marcu Nicolae.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local Aiud ca membru în consiliul  de administraţie al Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza Ciumbrud.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 122 din 22 iunie 2012 privind organizarea  Comisiilor de specialitate.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia  „Actualizare Studiu de Fezabilitate – Reabilitare Parc Municipal Aiud”.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ „Amenajarea piscicolă” Aiud – Ciumbrud.

12. Privind  aprobarea tarifului de exploatare a masei lemnoase pentru  partida nr. 1260 UB I unitate de amenajament 135 A .

13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Aiud a unor mijloace fixe aflate în administrarea Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local în vederea casării.

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de folosinţă a terenului, în suprafaţă de 50ha, cu destinaţia de păşune situat în parcela HOTMUREŞ.

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unor terenuri conform art.36 din Legea 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de identificare şi parcelare a imobilului teren situat în extravilanul Municipiului Aiud, înscris în Registrul Parcelar Aiud II, cu nr. top. 1667/1/1 cu  destinaţia “haldă de moloz”.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului teren înscris în CF nr. 78641 Aiud, nr. topografic/cadastral 78641, în suprafaţă totală de 29545 mp, situat administrativ în parcela „Boganci”.

                18. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unei cantităţi de piatra cubică pentru amenajarea unei suprafeţe de 252 mp alei, în curtea bisericii şi a casei parohiale din Gârbova de Jos.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de parcelare şi schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului teren înscris în CF nr. 70557 Aiud, cu nr. top. 565/1/1/1, în suprafaţă de 32 m2, situat administrativ în Aiud, str. Transilvaniei, la limita blocului A4.

                 20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice cadastrale pentru întocmirea planului de situaţie a imobilului teren cu nr. cad. 1730/1, având suprafaţa de 158450 m2 şi destinaţia „amenajare zonă de agrement şi pescuit sportiv”, situat administrativ în Aiud –„ Sub Genesis”.

21. Proiect de hotărâre privind identificarea, rectificarea suprafeţei, parcelarea, schimbarea categoriei de folosinţă, înscrierea construcţiei şi întabularea imobilului teren şi construcţii situat administrativ în Aiud, str. Tribun Tudoran, zona industrială.

INFORMĂRI, INTERPELĂRI, DECLARAŢII POLITICE

1. Cererea înregistrată sub nr. 3952/18.03.2013, a doamnei  Iepure Maria, domiciliată în Aiud, str. Ion Creangă, nr. 107, prin care solicită consiliului local acordul de principiu pentru ocuparea unei suprafeţe de 5m2 teren domeniul public în scopul realizării unor scări de acces în spaţiul comercial situat la parterul blocului A7 din Aiud, str. Transilvaniei, proprietatea petentei.

2. Cererea cu nr. de înregistrare a domnului Trifoi Ştefan, domiciliat în Aiud, str. Gh. Doja, bl. D15, ap. 5, jud. Alba, prin care solicită concesionarea parcelei nr. 11 din imobilul teren şi construcţii situat administrativ în Aiud, str. T. Tudoran, nr. 5, în desfăşurării activităţii de creşterea  şi dresajul câinilor.

3. Cererea cu nr. 2831/22.02.2013 depusă de Ando Shop Grup SRL, cu sediul în                Aiud, str. Mihai Viteazul, bl. 4D, ap. 10, prin avocat, solicită concesionarea sau închirierea terenului situat administrativ în Aiud, str. Iuliu Maniu, în faţa cinematografului “Progresu” în scopul montării unei terase demontabile, în aer liber, cu caracter sezonier.

4. Cererea cu nr. de înregistrare 2631 din 19.02.2013 a Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud prin care solicită aprobare pentru prelungirea perioadei de atribuire a spaţiului din Aiud, str. Simion Bărnuţiu, nr. 24, pe o perioadă de 10 ani.

5. Cererea cu nr. de înregistrare 4075 din 19.03.2013 depusă de către SC ADONIS FARM SRL Aiud prin care solicită revocarea HCL nr. 166 din 31.08.2012.

6. Cererea cu nr. de înregistrare  4188 din 20.03.2013 a SC ATRIUM GLOB SRL ALBA,  cu sediul în Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 167,  privind amenajarea unei terase deschise sezoniere provizorii în zona aferentă imobilului situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 15.

Acest articol a fost citit de 418 ori

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.