aiudinfo, stiri aiud, informatii aiud

Acasă » Administrație » Consilierii locali din Aiud vor aproba competența Comisiei pentru Eficiență Energetică

Consilierii locali din Aiud vor aproba competența Comisiei pentru Eficiență Energetică

Publicat în 25.02.2013 la ora 8:45

Consilierii locali vor supune aprobării competența Comisiei pentru Eficiență Energetică a Municipiului Aiud, organism care va desfășura activități în colaborare cu personalul primăriei în vederea creșterii eficienței energetice și utilizarea resurselor de energie regenerabilă din Aiud.

Comisia îl va avea ca președinte pe primarul Mihai Horațiu Josan care va colabora cu secretarul și ceilalți 7 membrii. Potrivit raportului de specialitate prezentat consilierilor din Aiud, Comisia va avea următoarea componență:

1. Mihai Horaţiu Josan – Primar – preşedinte

2. Felicia Cristea – Jurist – secretar

3. Delia Florea – Director Executiv – Direcţia Tehnică – membru

4. Olga Coţa – Director Executiv – Direcţia Economică – membru

5. Ştefan Rodean – Director SPAPL – membru

6. Simona Adi – Urbanism, Cadastru, Peisagistică – membru

7. Krecsák Sőllősi Adalbert – Consilier local – membru

8. Martin Florea – Consilier local – membru

9. Simona Lazăr – Consilier local – membru

Creşterea eficienţei energetice are o contribuţie majoră la realizarea dezvoltării durabile, la economisirea surselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În acest sens, Comisia Europeană a propus un set complet de măsuri în vederea instituirii unei noi politici energetice europene menite să combată schimbările climatice şi să stimuleze securitatea şi competitivitatea sectorului energetic al Uniunii Europene.

„Convenţia Primarilor reprezintă principala mişcare europeană în care sunt implicate autorităţi locale şi regionale ce se angajează în mod voluntar pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabile în teritoriile lor. Prin angajamentul lor, semnatarii Convenţiei îşi propun atingerea şi depăşirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în 2020 prin eficienţă energetică şi acţiuni privind energia regenerabilă..

Angajamentul politic oficial al Municipiului Aiud trebuie să se reflecte în măsuri şi proiecte concrete.

Pentru a asigura succesul Convenţiei Primarilor în cadrul autorităţii locale, structurile administrative interne trebuie să fie adaptate şi optimizate. Trebuie să se desemneze departamente specifice cu competenţe corespunzătoare, precum şi resurse financiare şi umane suficiente dedicate implementării angajamentelor prevăzute de Convenţia Primarilor.

Conceperea unei politici privind energia durabilă este un proces dificil şi de durată care trebuie să fie planificat în mod sistematic şi gestionat în mod continuu.

Având în vedere faptul că activităţile derulate implică un volum mare de muncă, ţinând cont de art. 7, alin. 3 din Ordonanţa nr. 22 din 20.08.2008 (*actualizată*) privind utilizarea eficientă a energiei, care prevede obligativitatea pentru autorităţile publice locale cu o populaţie mai mare de 20.000 locuitori de a întocmi programe proprii de eficienţă energetică şi de art. 11 litera (e) din aceeaşi ordonanţă care prevede înfiinţarea de compartimente specializate în domeniul eficienţei energetice la nivelurile corespunzătoare, care să aibă personal capabil să elaboreze, să implementeze şi să monitorizeze programe de eficienţă energetică, se propune constituirea Comisiei pentru Eficienţă Energetică.

În vederea atingerii obiectivelor propuse Comisia pentru Eficienţă Energetică va desfăşura acţiuni privind:

 -dezvoltarea de parteneriate locale, regionale, naţionale sau internaţionale;

 -dezvoltarea strategiilor energetice pe termen lung la nivelul Municipiului Aiud, pentru o dezvoltare durabilă;

 -definirea programelor care vizează eficienţa energetică şi sprijinirea implementării, monitorizării şi evaluării acestora;

 -propunerea de soluţii pentru creşterea performanţelor energetice ale clădirilor publice şi a instalaţiilor eferente acestora;

 -analiza tehnico – economică a soluţiilor şi pachetelor de soluţii propuse;

 -ierarhizarea soluţiilor în funcţie de durata de recuperare a investiţiei prin cuantumul energiei economisite;

 -optimizarea consumurilor energetice printr-o exploatare raţională a instalaţiilor şi eliminarea factorilor de consum excesiv;

 -promovarea cu precădere a măsurilor care generează cele mai mari economii de energie în cel mai scurt interval de timp;

 -promovarea utilizării celor mai eficiente tehnologii energetice care să fie viabile din punct de vedere economic şi nepoluante;

 -sensibilizarea cetăţenilor şi încurajarea investitorilor pentru a include în planurile lor de dezvoltare/acţiune obiective concrete vizând eficienţa energetică şi folosirea energiei regenerabile;

 -participarea la eveniventul Zilele Municipale ale Energiei Inteligente;

 -implicarea în acţiunile de conştientizare a publicului larg, promovate de municipiul Aiud privind obiectivele asumate în domeniul energiei durabile;

 -prezentarea raportului de activitate privind acţiunile desfăşurare – anual.

Acest articol a fost citit de 296 ori

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.