aiudinfo, stiri aiud, informatii aiud

Acasă » Actualitate » Luni, 31 iulie 2017: Ședință ordinară la Consiliul Local Aiud. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Luni, 31 iulie 2017: Ședință ordinară la Consiliul Local Aiud. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat în 25.07.2017 la ora 15:03

Luni, 31 iulie 2017, începând cu ora 14.00, în sala Ion I.C. Brătianu a primăriei, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud. Proiectul ordinii de zi a ședinței cuprinde 27 de proiecte, inițiate de conducerea Primăriei municipiului Aiud:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al exercițiului bugetar al Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud cumulat la 30 iunie 2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar al Spitalului Municipal Aiud cumulat la 30 iunie 2017.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al exercițiului bugetar al Centrului Cultural”Liviu Rebreanu” Aiud cumulat la 30 iunie 2017 .

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare cumulate la 30.06.2017 pentru Municipiul Aiud.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea alin.(2) al art.61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Aiud, aprobat prin HCL nr.136 din 28 iulie 2016.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud și din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local subordonat Consiliului Local Aiud.

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local pe anul 2017.

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2017.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării gratuite a unei cantităţi de 20 mc material lemnos pentru foc către Societatea Filantropica „Kristent Center” din Aiud.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității comerciale în zona publică, în perioada 9 – 12 august 2017 la evenimentul “Festivalul internațional de Folclor”, ediția a VII-a în municipiul Aiud.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr.165 din 29 iunie 2017 de aprobare a desfășurării Festivalului Internațional de Folclor, ediția VII-a din perioada 9-12 august 2017.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei A la HCL 78/2011, referitor la modificarea amplasamentelor punctelor de colectare selectivă a deșeurilor municipale din Municipiul Aiud și localitățile componente și aparținătoare.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de oportunitate aprobat prin HCL nr. 68/23.03.2017, privind concesionarea directă a imobilului teren, situat administrativ în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 72E, înscris în CF 81633 Aiud,cu suprafața de 3076 m2, către SC GREENDAYS VRPA SA – Sucursala Aiud.

15. Proiect de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Aiud și închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu, din imobilul construcție situată administrativ în Aiud , str. Transilvaniei, nr. 66, jud. Alba.

16. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a imobilului teren înscris în CF nr.84107 Aiud, nr. top. 84107, în suprafaţă de 355 mp, imobil proprietatea privată a Municipiului Aiud, situat în Aiud, str.1 Decembrie 1918, nr. 7B.

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare a proprietăţii imobiliare “ 7 loturi teren construibil” situate în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 72, zona Industrială „HERCULES” şi concesionare prin licitaţie publică deschisă cu strigarea prețului a lotului nr. 7.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a Municipiului Aiud şi a Ansamblului Folcloric Doina Aiudului la Festivalul Internațional de Folclor cu caracter competițional din Zakopane (Polonia), în perioada 18 – 25 august 2017.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui credit furnizor destinat finanțării investiției ”Sistem de supraveghere și înregistrare video în Municipiul Aiud”.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 al Acordului de colaborare încheiat între Municipiul Aiud și societatea Tirrena Scavi Condote G.I.E. Italia aprobat prin HCL 36 / 22.02.2017.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații fiscale scadente neachitate datorate de persoanele juridice la bugetul local al municipiului Aiud, a eșalonării la plată a majorărilor de întârziere, cu excepția majorărilor de întârziere datorate de contribuabilii persoane juridice pe perioada de eșalonare.

22. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea evenimentului „Săptămâna în mișcare”.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de comodat între SC AGROEXPRES DEVELOPMENT SRL și MUNICIPIUL AIUD.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnice de modificare a suprafeței, parcelarea și schimbarea categoriei de folosință a imobilului teren situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Tudor Vladimirescu (Zona IAS), înscris în CF 70931 Aiud, cu nr. top. 2090/2, 2091/2, proprietar Municipiul Aiud.

25. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și concesionarea prin licitație publică a două parcele de teren situate administrativ în Municipiul Aiud, str. Tudor Vladimirescu (Zona IAS), înscrise în CF 70931 Aiud proprietar Municipiul Aiud.

26. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Eficientizare sistem iluminat public si extindere rețea” in Municipiul Aiud.

Acest articol a fost citit de 113 ori

Luni, 31 iulie 2017: Ședință ordinară la Consiliul Local Aiud. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi
5 (100%) 2 votes

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.