aiudinfo, stiri aiud, informatii aiud

Acasă » Actualitate » Medierea în Noul Cod de Procedură Civilă – partea a II -a

Medierea în Noul Cod de Procedură Civilă – partea a II -a

Publicat în 11.03.2013 la ora 18:14

Pentru a răspunde întrebărilor ce ne-au fost puse şi a înţelege mai bine obligaţiile ce vă revin atunci când vă adresaţi sau formulaţi o cerere instanţei de judecată vă vom expune pe larg paşi pe care trebuie să urmaţi:

1. Alegerea mediatorului

 Mediatorul

Mediatorul: absolvent de studii superioare, cu o pregătire adecvată, de specialitate în domeniul medieri, autorizat de Consiliul de Mediere, este aptă, din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesi, se bucură de o bună reputaţie, este o persoană neutră şi imparţială.

Răspunderea disciplinară a mediatorului

Răspunderea disciplinară a mediatorului intervine pentru următoarele abateri: – încălcarea de mediator a obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate, neutralitate

– refuzul de a răspunde cererilor formulate de autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de lege

– refuzul mediatorului de a restitui înscrisurile încredinţate de părţile aflate în conflict

– reprezentarea sau asistarea uneia dintre părţi într-o procedură judiciară sau arbitrară având ca obiect conflictul supus medierii

– săvârşirea altor fapte care aduc atingere probităţii profesionale

Cine alege mediatorul?

– Fiecare parte aflată în litigiu are dreptul să-şi aleagă mediatorul dorit.

– Partea, părţile ce doresc declanşarea procedurii judiciare, denumit reclamant. Pârâtul va putea, ulterior, să aleagă şi el un mediator acelaşi sau un altul.

 

Unde pot fi găsiţi mediatori?

 – Mediatori pot fi găsiţi pe site-ul Consiliului de Mediere – Tabloul mediatorilor autorizaţi – http://www.cmediere.ro/mediatori/

– Afişati la instanţele de judecată  – Tabloul mediatorilor

2. Participarea la o şedinţa de informare

Cine trebuie informat?

 

– Mediatorul va informa partea/părţile ce-i solicită acest lucru cu privire la avantajele şi dezavantajele medieri, cu privire la procesul de mediere.

 

Ce se întămplă când fiecare parte alege alt mediator?

 

– Fiecare parte va fi informat de mediatorul liber ales şi va lua decizia:

 

de a reveni în instanţă sau de a accepta medierea

– Dacă acceptă medierea va trebui să aleagă, de comun acord cu cealaltă parte, dacă cei doi mediatori vor intra în co-mediere sau vor alege, de comun acord, pe unul dintre ei. Nimic nu-i opreşte de a  şi un al treilea mediator în vederea derulării şedintelor efective de mediere.

În ce constă informarea obligatorie?

– Potrivit legii, mediatorul va prezenta părţii/părţilor procedura de mediere paşii de urmat,  avantajele şi dezavantajele medieri, costurile, în raport cu situaţia concretă a părţilor, astfel încât acesta/aceştia să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză cu privire la mediere. Fără a intra în detalii legate cu problematica/conflictul/disputa sesizată de părţi.

Când are loc informarea?

– Informarea cu privire la medieri are loc înainte de declanşarea procedurii judiciare. Odată cu cererea de chemare în judecată, reclamantul în mod obligatoriu trebuie să prezinte şi dovada că a participat şi a fost informat cu privire la mediere.

– Informarea se va realiza ori de câte ori părţile aflate în conflict doresc să soluţioneze cauza prin procedura de mediere.

– Participarea şi informarea cu privire la mediere trebuie realizată ori de câte ori formulăm o cerere în justiţie, astfel că dacă o persoană fizică ori juridică doreşte să deschidă mai multe procese judiciare, va trebui să facă dovada informării pentru fiecare proces în parte.

De ce?

– Pentru că informarea se face potrivit specificului fiecărei cauze. În fiecare cauză situaţia poate fi alta astfel că şi avantajele şi dezavantajele sunt altele de la o situaţie la alta, iar paşii de urmat pot fi diferiţi.

3. Luarea deciziei de a declanşa procedura de mediere sau de a reveni în instanţă.

 

Când vor lua părţile decizia de a soluţiona conflictul/disputa prin mediere sau instanţă?

 

–                     După ce sa realizat informarea, li sa prezentat avantajele şi dezavantajele medierii, implicaţiile ei, costuri, etc. Numai în urma şedinţei de informare, părţile pot fi în măsură să ia o decizie de a continua procedurile judiciare sau de a intra în procedura de mediere. Rolul şedinţei de informare este printre altele şi de a răspunde la întrebările şi neclarităţile părţilor.

 

IMPORTANT! Decizia părţilor de a soluţiona conflictul/disputa prin procesul de mediere va fi inserat în procesul-verbal de informare a instanţei, cu mare impact asupra cauzei dedusă judecăţi.

 

– Partea/părţile ce vin la informare pot solicita mediatorului un termen pentru a lua o decizie privind soluţionarea cauzei prin mediere sau prin instanţă.

 

Care este dovada participării la şedinţa de informare?

 

– Mediator vă va elibera un proces verbal prin care instanţa va fi informată cu privire la efectuarea şedinţei de informare respectiv decizia părţi/părţilor de a intra sau nu în procedura de mediere.

 

– Când numai una din părţi vine şi participă la informare, decizia acesteia se va referi la decizia de transmitere a invitaţiei la mediere către cealaltă parte.

 

5. Revenirea la instanta

 

Când revin părţile la instanţă?

 

– Fie imediat după informare, dacă se preconizează depăşirea termenului stabilit de instanţă pentru a informa instanţa şi eventual pentru a cere un nou termen în vedera derulării medierii.

 

– Fie după ce se finalizează medierea, pentru ca instanţa să ia act de voinţa părţilor şi de a investi acordul de mediere cu formulă executorie sau ca asupra unor aspecte divergente să se pronunţe instanţa.

 

Voinţa părţilor materializată în acordul de mediere poate fi autentificat şi de notar!

 

Ce se întâmplă dacă, înaintea depunerii cererii la instanţă, părţile ajung la un acord?

 

– Dacă părţile încheie un acord de mediere, acestea se pot prezenta în faţa instanţei cu acordul de mediere pentru a fi încuviinţat.

 

Nu sunt rare cazurile, şi am avut astfel de cazuri în care părţile fie trimise de instanţă fie apelează singuri la mediere, şi urmând medierea, la finalul acesteia să realizeze faptul că disputa/conflictul nu mai au nici un conflict, a dispărut conflictul, a fost soluţionat chiar de ei şi nu mai este nevoie ca în locul lor să decidă o terţă persoană.

 

6. Costurile medierii

 

Când se aplică gratuitatea prevăzută de lege?

 

Informarea privind medierea, avantajele şi dezavantajele medieri, procesul de mediere, sunt gratuite. “Pentru activitatea de informare şi consiliere a părţilor cu privire la procedura medierii şi avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii anterior încheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.” (art. 26 alin. (3) din Legea 192/2006).

 

 

Poate percepe mediatorul onorariu inainte de incheierea contractului de mediere?

 

Pe de o parte nu există nici un cost pentru informarea şi consilierea părţilor în alegerea sau nu a medierii în vederea soluţionării conflictului în care se află, mediatorul nu poate pretinde onorariu.

Pentru celelalte activităti, chiar dinainaintea semnări contractului de mediere, mediatorul are dreptul şi este îndreptăţit să pretindă un onorariu, după cum prevede şi alin. (1) al art. 26 din Legea 192/2006.

 

Mediatorul poate pretinde onorariu pentru redactarea procesului-verbal de informare mediatorul, acoperirea costurilor de redactare.

 

Medierea – modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor, poate fi o metodă eficientă, rapidă, eficace, realizat cu costuri reduse,  realizată într-un cadru departe de ochi şi urechile publicului, maximă confidenţialitate iar soluţiile oferite de aceasta fiind, în cele mai multe cazuri, de tip câştig-câştig.

                                                                                           avocat şi mediator  Seffer Laurenţiu Levente

Acest articol a fost citit de 679 ori

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.