aiudinfo, stiri aiud, informatii aiud

Acasă » Administrație » Taxele și impozite locale au fost majorate cu 16 %! Primarul Horațiu Josan explică necesitatea indexării acestora

Taxele și impozite locale au fost majorate cu 16 %! Primarul Horațiu Josan explică necesitatea indexării acestora

Publicat în 10.01.2013 la ora 18:31

Primarul liberal, Horațiu Josan, a declarat astăzi pentru ziarul “Unirea” că pentru a putea duce la bun sfârșit proiectele de investiții derulate de municipalitatea Aiud,  a fost necesară indexarea taxelor locale. Acesta a mai explicat un lucru foarte important! Există o cutumă în administrația publică locală, pe care fiind de atâția ani primar, Horațiu Josan o cunoaște foarte bine. Astfel, dacă o primărie nu își actualizează taxele și impozitele locale, Guvernul nu mai îți dă bani pentru investiții, motivând că nu și-a folosit toate instrumentele aflate la dispoziție (n.a. respectiv indexarea taxelor și impozitelor locale)  pentru a-și putea finanța proiectele de investiții. Explicația lui Horațiu Josan este susținută și de cea a premierului Victor Ponta, care spune cam același lucru.

Primarul Aiudului a mai declarat că are în derulare proiecte mari de infrastructură care sunt cofinanțate din bugetul local al primăriei și este nevoie de bani pentru ca acestea să poată fi finalizate.

Astfel, vor fi aplicate modificări ale valorilor impozabile pentru clădiri în cazul persoanelor fizice, impozitele pentru terenuri intravilane şi extravilane, alte taxe locale.

„Anexa 9 la HC 235/2012 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2013 în municipiul Aiud, care cuprinde actele normative prin care se instituie impozitele şi taxele locale, se modifică prin includerea în lista actelor normative a HG 1309 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013 şi a OG pentru modificarea art. 292 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal”, se arată în hotărârea aprobată de CL, ce se aplică din 1 ianuarie.

Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice se determină prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii clădirilor determinată pe baza normelor prevăzute. Suprafaţa construită desfăşurată se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau a celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţei scărilor şi teraselor neacoperite. În cazul unui apartament situat într-un bloc cu mai mult de trei niveluri şi opt apartamente, coeficientul se reduce cu 0,1. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,2.

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării, cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă şi cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la aceeaşi dată.

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu 5% pentru fiecare 50 de metri pătraţi sau fracţiune din aceştia care depăşesc 150 mp.

Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri, impozitul pe clădiri se majorează astfel: cu 65% pentru prima clădire în afara celei de domiciliu, cu 150% pentru cea de a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, cu 300% pentru cea de a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie, se acordă o bonificaţie de 10%. Impozitul pe clădiri cu valoarea de sub 50 de lei se plăteşte integral.

În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 1%, cu următoarele excepţii:

–   în cazul unei clădiri care nu  a fost  reevaluată în ultimii trei ani: cota impozitului pe clădiri este de 10%

–   în cazul unei clădiri care nu  a fost  reevaluată în ultimii 5 ani: cota impozitului pe clădiri este de 30%

Acesta se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitate.

Cuantumul taxelor şi impozitelor pentru 2013:

Valoarea impozabilă (lei/mp) pentru clădiri, în funcţie de tipul acestora, zona şi dotarea sau nu cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire:

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic: cu instalaţii: 935 lei/m, fără instalaţii: 555 lei/m.

Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic: cu instalaţii: 254 lei/m, fără instalaţii: 159 lei/m.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic: cu instalaţii: 159 lei/m, fără instalaţii: 143 lei/m.

Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic: cu instalaţii: 95 lei/m, fără instalaţii: 63 lei/m.

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi la subsol, demisol şi/sau mansardă utilizate ca locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la literele A-D: 75% din suma care s-ar aplica clădirii.

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi la subsol, demisol şi/sau mansardă utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la literele A-D: 50% din suma care s-ar aplica clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficienul de corecţie corespunzător, după cum urmează: Zona A – 2,4; Zona B: 2,3; Zona C – 2,2; Zona D: 2,1.

Impozitul în intravilan orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii (lei/ha):

– arabil, situat in zona A (112), B (84), C (76), D (60)

– păşuni, situate în zona A (84), B (76), C (60), D (52)

– fâneţe, situate în zona A (84), B (76), C (60), D (52)

– vii, situate în zona A (184), B (140), C (112), D (76)

– livezi, situate în zona A (212), B (184); C (140), D (112)

– păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră situate în zona A (112), B (84), C (76), D (60)

– terenuri cu ape, situate în zona A (60), B (52), C (32)

Impozitul pe mijloacele de transport pentru remorci, semiremorci şi rulote:

până la o tonă inclusiv (9 lei/an), peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone (34 lei/an), peste 3 tone, dar nu  mai  mult de 5 tone (52 lei/an), peste 5 tone  rămâne la valoarea de 64 lei/an.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi 2.000 cmc inclusiv: 18 lei/an

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi 2.600 cmc: 72 lei/an

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi 3.000 cmc: 144 lei/an

Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3.001 cmc: 290 lei/an

Autoturisme, autocare, microbuze: 24 lei/an

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv: 30 lei/an

Tractoare înmatriculate: 18 lei/an

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai mică de 4800 cmc: 4 lei/an; mai mare de 4800 cmc – 6 lei/an. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată: 150 lei/an.

Acest articol a fost citit de 387 ori

Acordă o notă articolului

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.