aiudinfo, stiri aiud, informatii aiud

Acasă » Actualitate » Joi, 27 septembrie 2017: Ședința ordinară la Consiliul Local Aiud. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Joi, 27 septembrie 2017: Ședința ordinară la Consiliul Local Aiud. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat în 26.09.2017 la ora 11:51

Joi, 28 septembrie 2017, începând cu ora 14.00, în sala Ion I.C. Brătianu a primăriei, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud. Ședința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local pe anul 2017.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud pe anul 2017.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2017.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Aiud la implementarea proiectului „Incluziunea socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru romi şi alte grupuri vulnerabile” prin programul „Prevenirea abandonului şcolar” în parteneriat cu Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia şi Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud pentru anul şcolar 2017-2018.
6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de parcelare, schimbarea categoriei de folosință pentru imobilul teren situat administrativ în Aiud, str. Transilvaniei, fn înscris în CF nr. 91329 Aiud, nr. top/cad. 91329 și înscrierea dreptului de proprietate privată a Municipiului Aiud asupra lotului nr.2 nou format.
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 3 din 04.10.2002.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza SF aferentă obiectivului de investiție ”Alimentare cu apă potabilă localitatea Măgina, municipiul Aiud, jud. Alba”, indicatorii tehnico-economici și asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivele de investitii cuprinse in Programul National de Dezvoltare Locala.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unei delegații oficiale a Municipiului Aiud în orașul înfrățit Cherepovets (Federația Rusă) în perioada 01 – 06 noiembrie 2017, la cea de-a 240-a aniversare a orașului Cherepovets.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unei delegații oficiale a Municipiului Aiud în orașul înfrățit Soltvadkert (Ungaria) în perioada 26 – 28 octombrie 2017, la evenimentul ”500 de ani de Reformare” al orașului Soltvadkert.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanţări interne rambursabile sub forma unui credit furnizor destinat finanțării investiției ” Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public, in Municipiul Aiud”.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Aiud potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48 din 30 iunie 2017.
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 și 6 din H.C.L. nr. 153 din 29.06.2017 privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a loturilor de teren nr. 7, 11 și 17, cu suprafaţa de 17 mp fiecare, părți componente ale imobilului “Construcţie corp A”, situat în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud şi a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local Aiud, pentru anul 2018.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local subordonat Consiliului Local Aiud pentru anul 2018.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcției de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.
18. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului “Toamna Crizantemelor”.
19. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului ”Ziua Educatorului”.
20. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei 2 la HCL nr. 307/20.12.2016 privind aprobarea calendarului principalelor manifestări culturale care vor avea loc în municipiul Aiud în anul 2017, cu evenimentul “Întâlnirea tinerilor ortodocși” din Eparhia Alba
21. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Aiud în comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical al Spitalului Municipal Aiud.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de comodat între SC AGROEXPRES DEVELOPMENT SRL și CENTRUL CULTURAL”LIVIU REBREANU” AIUD.
24. Proiect de hotărâre privind alocarea gratuită a unei cantităţi de 20 mc. material lemnos pentru foc către Așezământul Social „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul.
25. Proiect de hotărâre privind scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/186/3),– Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
26. Proiect de hotărâre privind acceptul donației de bunuri viitoare din partea Eparhiei Reformat din Ardeal pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Aiud, a unui număr de 8 locuințe mobile, pentru a fi asigurat spațiul locativ familiilor ale căror imobile au fost retrocedate Municipiul Aiud.
27. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 157 din 28.07.2016 de stabilire a componenţei Comisiei pentru achiziţiile publice organizate şi derulate de Municipiul Aiud în calitate de autoritate contractantă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele de necesitate ce vor fi acordate cu chirie din fondul locativ de stat aflate în patrimoniul Municipiului Aiud.
29. Proiect de hotărâre privind sesizarea Comisiei de specialitate nr. I – Juridică, buget finanțe din cadrul Consiliului Local Aiud, în vederea efectuării de cercetări în legătură cu afirmațiile și expresiile injurioase, ofensatoare și calomnioase utilizate de către doamna Danciu Ionela Mariana.
30. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 165 din 24 septembrie 2014.
31. Proiect de hotărâre privind efectuarea expertizei tehnice pentru imobilului din Aiud, str. Iuliu Maniu – Fostul Cinematograf Progresul.

Facebook 

Acest articol a fost citit de 142 ori

Joi, 27 septembrie 2017: Ședința ordinară la Consiliul Local Aiud. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi
5 (100%) 1 vote

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.